طراحي فضاي سبز باغ آرايي و محوطه سازي

۱ بازديد

اگر بخواهيد طراحي فضاي سبز باغ آرايي و محوطه سازي به بهترين شكل پيش رفته و بتوانيد بهترين برآورد از محوطه در اختيار خود را در قالب يك فضاي سبز داشته باشيد، بايد به برخي از اصول و استانداردهاي طراحي فضاي سبز و ايجاد باغ و محوطه سازي آگاهي داشته باشيد. طراحي اوليه و اجراي درست اين استانداردها، باعث خواهد شد تا بتوانيد بهترين بهره برداري از فضاي موجود را داشته و در نهايت بهترين محوطه سازي را پياده سازي كنيد. در ادامه با ما همراه باشيد تا در اين باره بيشتر بدانيم. براي آن كه طراحي فضاي سبز باغ آرايي و محوطه سازي به بهترين شكل ايجاد و پياده سازي شود؛ لازم است كه نكات و موارد زير را در نظر داشته باشيد:

براي آن كه همه چيز به درستي پيش رفته و بتوانيد طراحي اوليه مناسبي براي ايجاد فضاي سبز باغ داشته باشيد، بايد در وهله ي اول مساحت زميني كه در آن قصد محوطه سازي را داريد به درستي اندازه گيري شود. اندازه گيري درست و اصولي كمك مي كند تا در نهايت بتوان روي كاغذ پلان اوليه ايجاد باغ را دقيق و بدون نقصي ايجاد كرد.

محوطه سازي را از بخش بندي هاي كلي آغاز كنيد

براي آن كه محوطه سازي به درستي و كاملا اصولي پيش برود، لازم است كه از بخش بندي هاي بزرگ آغاز شده و سپس هر بخش به طور جداگانه، در ساختارهاي كوچك تر تعريف شود. اين كمك خواهد كرد تا در نهايت بتوانيد بهترين بهره برداري از فضا را داشته و تمامي مولفه هاي لازم را در يك طراحي فضاي سبز باغ آرايي و محوطه سازي به كار ببنديد.

تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد