گروه نمونه گيري آرمان

۱۶ بازديد

تست PCR براي پرواز هاي خارجي
ارسال نمونه ها به آزمايشگاه طرف قرارداد با تمام هواپيمايي ها اعم از ماهان، آسمان، تركيش، قطر، امارات و …

نمونه گيري خون آزمايشات باليني و تشخيص طبي و چكاپ
ارسال نمونه ها به معتبر ترين آزمايشگاه ها طرف قرارداد انواع بيمه ها و بيمه هاي تكميلي

تست PCR براي تشخيص بيماري
با انجام تست نازوفارنكس حلق و بيني و ارسال به آزمايشگاه هاي برتر در زمينه تشخيص كوويد

تست آنتي بادي بعد از كوويد 19 (IgG & IgM)
بررسي حضور آنتي بادي هاي ايمني زا پس از ابتال به كوويد و ميزان ايمني براي مواجهه بعدي

انجام آزمايشات طب كار
براي انجام امور استخدام ارسال نمونه با آزمايشگاه مورد تاييد طب كار

تست آنتي بادي بعد از واكسن هاي كوويد
براي بررسي ميزان تاثير گذاري انواع واكسن ها روي بدن پس از تزريق دوز هاي اول و دوم و سوم انواع واكسن ها اعم از فايزر، استرازنكا، سينوفارم، مدورنا، جانسون اند جانسون، بركت و…

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.